• A ladybug standing on some grass

  Mūsu kompānija uzticams partneris biznesam

  Jau 15 gadus mūsu uzņēmums veic komerciālu un nekomerciālu objektu tehnisko apkalpošanu.

 • A ladybug standing on some grass

  Kvalitāte pārbaudīts ar laiku.

  Ar mums jūs varēsiet atļauties vāirāk. Pieredzējuši speciālisti izveidos speciālu piedāvājumu tieši jums izvērtējot cenu un kvalitāti

 • A ladybug standing on some grass

  Punktualitāte mēs vērtējam jūsu laiku.

  Klienta laiks - tas ir viens no vis svarīgākiem mūsu darba priekšnosacījumiem

 • A ladybug standing on some grass

  Garantija tas ir jūsu miers un drošība.

  kas atbrīvos Jūs no raizēm un rada pārliecību

Pakalpojumi

Ēku un būvju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi:

 • Daudzīvokļu dzīvojamās mājas
 • Viesnīcas
 • Administratīvās ēkas
 • Tirdzniecības centri un veikali
 • Sabiedriskie kompleksi un iestādes
 • Privātmājas un dzīvokļi

Mēs piedāvājam:

Tehnisko apkopi un remontdarbus:

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana
 • Sistēmas iekārtu tīrīšana, regulēšana
 • Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana
 • Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Atsevišķajos īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana


Siltumapgādes sistēmas apkope
 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Sistēmas ieregulēšana uzsākot apkures sezonu
 • Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude
 • Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude
 • Apkures sistēmas atgaisošana
 • Siltummaiņu kīmiskā vai mehāniskā tīrīšana
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība
 • Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām
 • Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā
 • Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā
 • Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē.


Elektroapgādes sistēmas apkope
 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, tīrīšana
 • Elektrosadales sistēmas testēšana
 • Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūru, slēdžu, automātu.c. pārbaude
 • Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūru, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa


Mājas konstruktīvo elementu apkope
 • Koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku apsekošana
 • Mājas apmales, drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana, tīrīšana
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu, atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana
 • Fasādes, balkonu, lodžiju, nojumju apsekošana
 • Dūmvadu, ventilācijas šahtu pārbaude, tīrīšana
 • Ventilācijas vadu, režģu, jumtiņu krāsošana
 • Gāzes vadu pārbaude, krāsošana
 • Konstruktīvo elementu kārtējie remonti
 • Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana, darbības tehniskā pārbaude


Telpu un ēkai piesaistītā zemes gabala kopšana:
 • Ielas un ietves uzkopšana
 • Iebrauktuves un celiņu (asfalts) uzkopšana
 • Gājēju celiņu (grunts) uzkopšana
 • Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana
 • Zālienu kopšana
 • Zāles pļaušana
 • Krūmāju, koku kopšana, apgriešana
 • Bērnu rotaļu laukuma uzkopšana
 • Atkritumu urnu apkope un iztukšošana
 • Koplietošanas telpu kopšana
 • Kāpņu slaucīšana
 • Kāpņu mazgāšana
 • Kāpņu mitrā uzkopšana
 • Koplietošanas koridoru mazgāšana
 • Kāpņu margu mazgāšana
 • Kāpņu telpas griestu tīrīšana
 • Kāpņu telpas sienu mazgāšana
 • Lifta kabīnes mazgāšana (mājas ar liftiem)
 • Atkritumu vadu tīrīšana un dezinfekcija
 • Koplietošanas telpu logu mazgāšana
 • Pagrabu tīrīšana
 • Bēniņu tīrīšana
 • Citi obligāti veicamie piesaistītā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi
 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
 • Dezinsekcija (insektu iznīcināšana)
 • Lielgabarīta atkritumu izvešana
 • Lapu un zaru izvešana
 • Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana
 • Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta
 • Valsts karoga pacelšana

Mūsu pārvaldīšanas pakalpojumu darbu klāstā ietilpst:

 • Finanšu uzskaite
 • Maksājumu aprēķini
 • Remontdarbu tāmēšana
 • Mājas atjaunošanas līdzekļu uzkrāšana
 • Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā
 • Kvīšu sagatavošana, drukāšana
 • Skaitītāju rādījumu apstrāde
 • Likumdošanas izmaiņu fiksēšana, informatīvās programmatūras piemērošana
 • Iesniegumu apstrāde (piem., materiālu un aprēķinu sagatavošana pie vienošanām)
 • Juridiskie pakalpojumi
 • Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem
 • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem
 • Parādu piedziņa (tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā, darbs ar parādniekiem u.tml.)
 • Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām protokoli u.tml.)
 • Pārstāvība darījumu attiecībās (tikšanās ar darījumu partneriem, konsultācijas par darījumu līgumu nosacījumiem, līgumu izpildes kontrole u.tml.)
 • Juridisko dokumentu saglabāšana
 • Patvarīgi aizņemtu dzīvokļu pārbaudīšana, aktu sastādīšana
 • Izlikšanas un mantu izvešanas organizācija
 • Atbrīvoto dzīvokļu nodošana Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldei
 • Piedalīšanās Komunālā depratmenta dzīvokļu apsekošanā
 • Brīvo, kapitāli remontējamo un patvarīgi aizņemto dzīvokļu uzskaite, atskaišu sagatavošana
 • Dzīvokļu pārvaldei
 • Dzīvokļu ierādīšana un atslēgu izsniegšana
 • Lietvedība
 • Mājas dokumentācijas saglabāšana
 • Izziņu sagatavošana un izsniegšana
 • Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana
 • Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana, atbilžu sniegšana
 • Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā

Tehniskais dienests (serviss):

Inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana un serviss.
Diennakts dispečeru dienests , ārkārtas palīdzība pēkšņu darbības traucējumu un avāriju gadījumā:
 • Ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu uzturēšana
 • Ventilācijas, kondicionēšanas un ugunsdrošības sistēmu uzturēšana
 • Elektroapgādes, vājstrāvas sistēmu uzturēšana
 • Ēku un būvju konstruktīvo elementu un būvkonstrukciju apsekošana un remonts.

Teritoriju apzaļumošana.

Sadarbībā ar vienu no lielākajām stādaudzētavām Latvijā SIA „E-Stādi” piedāvājam saviem klientiem teritoriju apzaļumošanu un kopšanu.